αναγρελίδη

Κίνδυνος θρόμβωσης μετά από απότομη διακοπή της θεραπείας με αναγρελίδη