αλκοολισμός

Αλκοολική ηπατοπάθεια
γ-γλουταμυλτρανσφεράση (γ-GT)
Σύνδρομο αποστέρησης οινοπνεύματος

Αναζήτηση