αιμολυτική αναιμία

Ανεπάρκεια γλυκοζο-6-φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G-6-PD)
Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
Λοιμώδης μονοπυρήνωση

Αναζήτηση