αγομελατίνη

Νέα αντένδειξη χρήσης της αγομελατίνης
Παρακολούθηση ηπατικής λειτουργίας σε αγωγή με αγομελατίνη