α1-αντιθρυψίνη

Ασυμπτωματική αύξηση ηπατικών ενζύμων
Παράγοντες κινδύνου και παθογένεση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας